Bij alle activiteiten staat vakmanschap en kwaliteit voorop.

logo

Bij alle activiteiten staat vakmanschap en kwaliteit voorop. Het spreekt daarbij vanzelf dat ik werk met professionele producten afgestemd op de diverse situaties.

Aandacht voor de wensen van de klant is voor mij een voorwaarde om te komen tot een eindresultaat dat beantwoordt aan de verwachtingen.

Ik bezoek een (potentiele) klant om te bespreken welke werkzaamheden de klant uitgevoerd wil zien.

Als het project goed in beeld is gebracht maak ik een uitgebreide offerte met daarin de onderdelen en de werkzaamheden die uitgevoerd worden.De klant kan de begroting beoordelen en middels een opdrachtbevestiging ontstaat een overeenkomst tussen bedrijf en klant.

webdesign: by Arnold van Essen